Stalking w świetle prawa

Na swojej drodze spotykamy bardzo wiele osób. Jedne mijamy, by nie spotkać ich już nigdy…