Site Loader

Ruch polityczny Kukiz’15 powstała w roku 2015, na skutek uzyskania przez lidera – Pawła Kukiza, 20 proc. poparcia w wyborach prezydenckich. Na dzień dzisiejszy ruch jest trzecią siłą w Sejmie. Zastanawiasz się nad genezą i postulatami ruchu? Przeczytaj nasz tekst, a z pewnością dowiesz się więcej na temat ruchu Kukiz’15.

Jaka jest historia ruchu Kukiz’15?

Paweł Kukiz podjął decyzje o starcie w wyborach prezydenckich podczas pełnienia funkcji radnego w sejmiku dolnośląskim. W pierwszej turze wyborów, które odbywały się w 2015 roku muzyk zdobył aż 20 proc. głosów. W czerwcu tego samego roku miejsce miała konwencja ruchu, na której Paweł Kukiz wysnuł twierdzenie, że to właśnie ustrój Polski jest jej podstawowym problemem. Już miesiąc po tym wydarzeniu, ruch zyskał oficjalną nazwę – Kukiz’15. Podczas wyborów do parlamentu, komitet ruchu wystawił listy w możliwe wszystkich okręgach do Sejmu, w przypadku Senatu, komitet wystawił listy jedynie w 9 ze 100 okręgów. Osoby, które kandydowały wtedy z list Kukiz’15 były bezpartyjne oraz przedstawiciele takich partii jak:

  • Ruch Narodowy,
  • Kongres Nowej Prawicy,
  • Polska Razem,
  • Solidarna Polska.

Jak wyglądały dalsze losy ruchu?

Ruch Kukiza uzyskał prawie 9 procent głosów w wyborach parlamentarnych, co dało mu czterdzieści dwa mandaty poselskie. Ten wynik sprawi, że ruch Kukiz’15 stał się trzecią największą siłą w Sejmie. Weszli do niego między innymi: Paweł Kukiz, Liroy, Kornel Morawiecki czy Robert Winnicki, niemniej jednak mandatu nie uzyskała jednak Anna Karwot (wejdź także na http://annakarwot.pl/). Jeżeli chodzi o wyboru do Senatu, to żaden kandydat z list Kukiz’15 go nie uzyskał. W 2016 roku doszło do zmian w klubie poselskim Kukiz’15. Wszystko to z powodu zagłosowania przez Małgorzatę Zawiercian, za nieobecnego na posiedzeniu Kornela Morawieckiego. Kobieta została za ten uczynek wykluczona z klubu, następnie Morawiecki dobrowolnie opuścił klub. W kolejnych tygodniach jeszcze dwóch posłów opuściło klub, byli to Robert Winnicki oraz Ireneusz Zyska.

Postulaty ruchu Kukiz’15

Głównym postulatem tego ruchu politycznego jest uchwalenie nowej konstytucji, która miałaby za zadanie wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do niższej izby parlamentu oraz system semiprezydencki. Ponadto osoby związane z ruchem Kukiz’15 chcą przywrócenia instytucji sędziów pokoju i zniesienia finansowania partii politycznych z budżetu państwowego. Oprócz tego politycy tego politycznego zgrupowania domagają się likwidacji podatku PIT, a nawet i zakazu uchwalania budżetu państwa z deficytem. Nie są również zwolennikami Unii Europejskiej. 

Autor publikacji; Albert Oacereda