Site Loader
xxx

Podczas zawarcia związku małżeńskiego, najczęściej kobieta decyduje się na przyjęcia nazwiska męża, zdarza się również, że małżonkowie decydują się na zachowanie swoich rodowych nazwisk, dołączając przy tym wzajemne człony. Niezwykle rzadko każdy z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku. 

Kiedy można rozpocząć procedurę zmiany nazwiska  

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie, dochodzi do rozwiązania dotychczas ważnego związku małżeńskiego. Rozwiązanie małżeństwa przez sąd nie jest jednak równoznaczne ze zmianą nazwiska, nawet jeśli do jego zmiany doszło wraz z wstąpieniem w związek małżeński. Czas na zmianę nazwiska po uprawomocnienia wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa to trzy miesiące. W okresie tym osoba, która przyjęła nazwisko byłego małżonka powinna dostarczyć oświadczenie o chęci zmiany nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego.

palce

Zmiana nazwiska dziecka

Podczas zawarcia związku małżeńskiego każdy z osób składa oświadczenie o nazwisku noszonym przez dzieci ze związku pary. Oświadczenie to nie jest uchylone wraz z rozwiązaniem małżeństwa przez sąd. Zmiana nazwiska dziecka jest możliwa tylko za zgodą obojga rodziców. Istnieją jednak okoliczności wyjątkowe, w których jeden rodzic może zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska dziecka. Wśród nich wymienić należy:  tylko jednego z rodziców widniejącego w akcie urodzenia, śmierć jednego z rodziców, pozbawienie władzy rodzicielskiej lub brak zdolności do czynności prawnej jednego z opiekunów. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niezgodności rodziców co do nazwiska dziecka, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy. W przypadku gdy dziecko ma ukończone 13 lat, wymagana jest również jego zgoda

róże

Ile czasu trwa procedura

Powrót do panieńskiego nazwiska po rozwodzie nie jest skomplikowaną procedurą. Czas oczekiwania na decyzję  od daty złożenia oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego wynosi około miesiąca. Koszt poniesiony w związku ze zmianą nazwiska to 11 złotych. Po otrzymaniu decyzji należy jeszcze złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego i wymienić wszystkie dokumenty w których widnieje dawne nazwisko.

Przeczytaj: https://adwokat-kaliszewski.pl/rozwod-i-sprawy-rodzinne/

Autor publikacji; Albert Oacereda