Site Loader
lusterko

Klienci odwiedzający prawnika we Wrocławiu pojawiają się w jego kancelarii z różnych powodów. Coraz częściej ich problemy dotyczą niejasności związanych z prawem pracy, ciągle spore zamieszanie wywołują też niektóre przepisy kodeksu karnego. Od lat nie maleje też grupa klientów szukających pomocy w interpretacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rośnie przy tym świadomość tego, że daje on określone prawa, które powinny być przestrzegane.

Czym zajmuje się kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo rodzinne i opiekuńcze nieprzypadkowo znajduje się w centrum zainteresowania wielu prawników. Jest ono przecież jednym z fundamentów życia społecznego. To właśnie prawo rodzinne i opiekuńcze mówi o tym, jakie zachowania i postawy są pożądane. Ono też chroni podmioty tego prawa. Wśród zasad prawa rodzinnego wymienia się, między innymi: zasadę dobra dziecka i dobra rodziny, zasadę równouprawnienia kobiety i mężczyzny, zasadę monogamii, zasadę trwałości małżeństwa oraz tą, która przewiduje szczególną ochronę przez państwo tak rodziny jako całości, jak i samego dziecka.

paragraf

Z jakimi problemami klienci zgłaszają się najczęściej?

Choć rodziny zwykle podejmują próby rozwiązywania problemów, które ich dotyczą we własnym zakresie, niejednokrotnie okazuje się, że nie jest to możliwe. Prawnicy najczęściej pomagają w sprawach o alimenty rozstrzygając spory dotyczące nie tylko ich przyznania, ale i wysokości. Systematycznie rośnie też liczba spraw o rozwiązanie małżeństwa.  Tu Polska nie odbiega wcale od państw Europy Zachodniej, w której trwałość tej instytucji również pozostawia coraz więcej do życzenia.

Pewne problemy wymagające interwencji prawnika wynikają zresztą z innych, które również musiały być rozpatrywane przez sądy. Tak jest choćby w przypadku spraw o ustanowienie kuratora dla małoletniego będących niejednokrotnie pokłosiem innych problemów rodzinnych, których nie da się już rozwiązać we własnym gronie. Prawnicy zajmują się też zarówno sprawami o ustalenie ojcostwa, jak i o jego zaprzeczenie. Również one bywają zwykle powiązane z tymi, które dotyczą rozwiązania małżeństwa.

Autor publikacji; Albert Oacereda