Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Prawo spadkowe zajmuje się między innymi sytuacjami odrzucenia lub przyjęcia spadku i jasno określa zasady…